Bortskaffelse av ballongtank / Heliumflaskor

VARNING: Om du inte följer dessa anvisningar för en säker bortskaffelse av tomma heliumtankar kan detta resultera i en ögonblickligen frisläppande av helium och kan orsaka en person- och/eller egendomsskada.


Tanken är inte en påfyllningsbar tank. Försök endast bortskaffa tanken, när den är tom. Ska slängas på tippen under Järn. Följ alla 4 instruktioner noga - Viktigt!

1. Så här tömmer du en helium flaska på helium
Ta med tanken till ett bra ventilerat/luftigt område, helst utomhus.
Öppna ventilen/handtaget helt genom att dra det moturs.
Tryck och håll ner tilt-stycket till tanken är tom. (Se foto 1 härunder)
Lyssna till det inte kommer mer ur tilt-stycket + 15. sekunder för att försäkra sig om att den är tom.

2. Ta bort stycket ifrån helium flaskan
Skruva och ta bort tilt-stycket (Se foto 2 härunder) antingen med handkraft eller med hjälp av en ¾ tum skiftnyckel.
 
3. Vad ska jag göra av min tomma helium flaska?
Ta med tanken till en järn-återvinning. DET ÄR VIKTIGT ATT DU HAR UTFÖRT STEG 1 FÖR ATT DU SKA KASTA FLASKAN

4. Om din lokala järn återvinning inte ta emot tomma helium flaskor, fortsätt med dessa instruktioner.
Placera spetsen på en skruvmejsel på insidan av det plumberade locket som sitter på axeln av tanken (se bild nedan) med en hammare eller liknande, du gör ett lätt slag på handtaget på skruvmejseln för att genomborra plumberingen. Var försiktig, öppna den helt. Med en markör, rita en stor cirkel runt hålet och skriva "EMPTY" (tom) på tanken. När sprängplattan först är öppen, kan tanken återvinnas tillsammans med andra järn. DET ÄR VIKTIGT ATT DU HAR FULLFÖLJT STEG 1 och tömt tanken FÖRE DU GÅR VIDARE TILL STEG 4.
  

Köp helium för fest

Vi har helium i engångsflaskor, bara för att köra på stort sopor.
Ska du ha en liten fest? Så våra ballontime heliumpaket är precis vad du behöver. Köp helium med ballonger i totalt paket eller köp helium separat och montera ditt eget ballongpaket. Valet är ditt - Vi levererar Sverige billigaste helium för fest.

Brugsanvisning til Helium kit


Tillbaka till toppen